Generalforsamling From Heart to Hand

 1. 27 marts 2019 kl. 19.00

 

Referat

 • Valg af dirigent. Inger Møller Nielsen er valgt
 • Valg af referent. Bolette Elvstrøm er valgt
 • Valg af stemmetæller Punktet er udskudt til hvis det skulle blive nødvendigt.
 • Formandens beretning. Liane fremlægger beretningen. (Årsberetningen vedlægges)

Spørgsmål: En forespørgsel om flere oplysninger omkring fadderbørn. Fadderskaber, donationer, frivillige og aktiviteter vil fremadrettet blive prioriteret. Rotarys rejsedeltagere giver tilbagemelding om høj standard på centeret: det er et godt sted at være, hvilket er til stor tilfredsstillelse for sponsorer.

 • Anitta gennemgår regnskab som er udleveret til mødedeltagerne. Tallene som understøtter bestyrelsens beslutning om at lukke Lianes basar bliver fremhævet. Spørgsmål. Der bliver givet udtryk for ærgrelse over butikkens lukning. Bestyrelsen forklarer sig og medgiver den store skuffelse, og pointerer at lukningen er taget i respekt for økonomien.
 • Indkommende forslag. Der er ingen indkommende forslag.
 • Fastsættelse af kontingent Kontingent fastholdes
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer Thomas Mouritsen og Ellen Majgaard Bjerre er på valg. Thomas Mouritsen genopstiller Rikke Sig Hansen ønsker at opstille til bestyrelsen (Liane præsenterer Rikke, som kunne varetage Fundraising) Inger Møller Nielsen har trukket sig fra bestyrelsen i utide, 1 suppleanten Bolette Elvstrøm er indtrådt i bestyrelsen. Rikke og Thomas blev begge valgt.
 • Valg af 1 og 2 suppleant. Karen genopstiller Inger Møller Nielsen stiller op. Begge er valgt.
 • Valg af 2 revisorer Anders Hjul er blevet genvalgt Ole Hansen opstiller og er blevet valgt

 

 • v.t Opfordring til opdatering af fadderskab på hjemmesiden Opfordring til flere rejser til Ghana.

 

Formandens årsberetning:

 

Det sidste år har været både spændende, udfordrende og fuld af glædelige overraskelser i FHTH.

Bestyrelsen har arbejdet rigtig godt sammen, og der er blevet afholdt Bestyrelsesmøder hver måned.

 

Vi har i årets løb måtte træffe nogle store beslutninger, og der er samtidig blevet åbnet op for fornyelse og nytænkning. Foreningen er som altid i konstant udvikling, og i alle årende har det været sådan, at det der føles som nederlag, altid har vist sig at være åbningen til noget nyt og spændende.

 

Det har været en ny og udfordrende situation for FHTH, at Ben og jeg er vendt hjem til DK:

Privat har det (og er det stadig), været en meget stor omvæltning at vende hjem. Vi lever en meget usikker dagligdag, da vi endnu ikke har fået afklaring på Bens opholdstilladelse. Vi ved altså ikke hvad fremtiden bringer, og det har været en meget stor stressfaktor i vores liv det sidste år. Vores børn trives heldigvis rigtig godt, og det var jo vores overordnede mål med beslutningen om at flytte hjem.

 

For foreningen har det betydet nye strukturer både her og i Ghana. Jeg blev sidste år, for første gang Formand for FHTH, og blev her mødt at nye og spændende udfordringer. I Ghana blev Naasei valgt som daglig leder, og blev i 6 måneder oplært i arbejdet af Ben, indtil han flyttede til DK i juni måned. Naasei har det sidste år virkelig arbejdet hårdt for FHTH, og han skal have stor ros for det flotte stykke arbejde han udfører hver dag.  Naasei bor på vores Hjælpecenter, og arbejder 7 dage om ugen, for vores familier og børn, i og uden for centeret. Ben og jeg har kontakt med Naasei mange gange om dagen, igennem Whatsapp. Vi ligger i fællesskab dagsplaner, og diskuterer hver dag forskellige problemstillinger. Det er en stor hjælp for Naasei i det udfordrende arbejde, men også dejligt for os, så vi kan følge godt med i børnenes dagligdag og deres udvikling.

 

I sommers blev jeg ringet op af en bankrådgiver, som fik mig til at falde bagover, da hun fortalte at hendes kunde ville donere en stor sum penge til FHTH. Det var meget overvældende. Jeg talte flere gange med den gode giver i telefonen, og jeg ville rigtig gerne have besøgt ham, men det ønskede han ikke, han var bare glad for at give. Donationen er ikke øremærket, og det er derfor op til Bestyrelsen af vurdere hvordan den bliver brugt bedst muligt. En lille del er brugt til renovering, og til diæter i Ghana. Bestyrelsen har endnu ikke besluttet hvordan de resterende penge skal bruges, andet end at de skal investeres godt og fornuftigt i FHTH Ghana.

Mange privatpersoner, firmaer, loger osv. har i årets løb doneret, og vi er enormt glade for alles hjælp.

 

Vi er en lille Organisation, og det har altid været vores formål at alle fadderpenge og øremærkede donationer skulle gå direkte til modtagerne. Vi kæmper for at have så få administrative udgifter så mulig, og for at finde løsninger, så vi kan dække disse udgifter ved ekstra indtjente midler.

 

Lianes Bazar har de sidste 8 år, været en sådan kilde til ekstra indkomst. Butikken har igennem årende indbragt et flot overskud, som har betyder rigtig meget for vores projekt i Ghana. Lianes Bazar blev til ved et tilfælde, en frivillig fik en god ide, og siden har rigtig mange frivillige lagt rigtig rigtig mange timer i butikken. Butikken blev også vores tilholdssted, og har sat os på bykortet i Brønderslev.

Desværre gav butikken ikke længere det forventede overskud, og i sommers besluttede bestyrelsen derfor, at forsøge noget nyt: To frivillige designere, Laila og Nikolaj, hjalp til med at renovere og modernisere butikken. I august åbnede vi den nye butik. Bestyrelsen besluttede også at give butikken 6 måneder, til igen

at opnå det ønskede overskud. Ved årsopgørelsen stod det klart, at det ikke var lykkedes, og Bestyrelsen har derfor besluttet, at butikken må lukke. Vi har opsagt lokalet pr. 1/6/19.

Der kan være mange spekulationer om hvorfor det er gået som det er gået. Vi er overbeviste om at det er en blanding af, at der er åbnet endnu flere genbrugsbutikker/loppemarkeder, og at mere og mere salg i dag sker på nettet, og ikke i fysiske forretninger.

Det ærgrer os meget at vi må lukke, og det har bestemt ikke været en nem beslutning.

En kæmpe tak til alle, som igennem årene har ydet en indsats i Butikken. Og specielt til de som fortsat holder butikken pæn og indbydende de sidste måneder inden lukningen.

 

I bestyrelsen er vi positive, og vi ser fremad. Vi har mange ideer til fremtidige projekter og tiltag, som vi kan give os i kast med, nu hvor butikken ikke længere kommer til at tage vores tid. Vi ønsker og håber inderligt at vores gode frivillige vil fortsætte arbejdet for FHTH, nu blot på nye og anderledes måder. Det bliver en spændende proces.

 

Ben var i efteråret 2 uger i Ghana, for at arbejde på centeret, og guide Naasei i dele af arbejdet. I januar rejste jeg afsted. Jeg havde først en uge på centeret, hvor gensynsglæden var meget stor, efter at have været væk i over et år. Jeg besøgte næsten alle vores familier, og mange skoler. Jeg hyggede om børnene på centeret og holdte rigtig mange møder…. Da ugen var omme, rejste jeg til Accra for at modtage 17 rejsedeltagere (sponsorer/faddere), en grupperejse arrangeret i samarbejdet med Rotary Brønderslev.

Vi rejste i 2 uger rundt i hele Ghana i en lejet bus, og med mig som guide. Det var ren fornøjelse. Alle deltager nød turen, og blev hver dag udfordret og overrasket på hver deres måder. Ligesom jeg havde forventet. Vi tilbragte også en dag på centeret, hvor deltagerne alle hjalp til med at male vores store mur, og med at dele massere af gaver ud. Flere faddere fik også mødt deres fadderbørn, og der blev snakket og krammet i skyggen alle steder. Det var en god dag, måske nok den bedste -Det er der i hvert fald mange af deltagerne der har givet udtryk for, og jeg kan kun være enig.

 

Fadderbørnene var også utrolig glade for at møde deres faddere, det var også en hel særlig oplevelse for dem. Det er vigtigt for os i FHTH, at der er forståelse for fadderskaberne begge veje. Vores fadderbørn udvikler sig og uddanner sig, og bliver langsomt men sikkert til gode og oplyste ghanesere, med alle muligheder foran sig. Lige nu har vi 3 børn i børnehave, 30 børn i folkeskole, 4 på gymnasiet, 2 på lærepladser, og 3 som venter på at gå i gang med deres videregående uddannelser. Derudover oplyser og uddanner vi om hygiejne, sundhed, prævention og meget andet. Det gør mig stolt og glad!

 

Det er vores sammenhold som frivillige, der forbedrer livet for så mange ghanesiske børn og familier. Det er helt fantastisk!

 

Tusind tak til jer alle for at være en del af vores FHTH ”familie”. Tak til jer som arbejder frivilligt, tak til medlemmer, sponsorer og faddere, for jeres store hjælp igennem året.