Hvordan vi hjælper

Vi tror på at alle børn har ret til et godt liv.

FHTH støtter lige nu 65 børn og unges skolegang gennem hjælp til selvhjælp til de berørte familier. Der ydes rådgivning og støtte i hverdagen, hjælp ved læge- og sundhedsplejerskebesøg, hjælp med sygeforsikring (15 kr. årligt), kontakt med sociale myndigheder, hjælp til skoleuniformer, bøger mm. Desuden ydes der mini lån til enlige mødre, så de kan etablere en forretning.

FHTH besøger familierne mindst en gang i måneden for at se, om klienterne bruger den ydede støtte på den rigtige måde.

På centeret er der åbnet en workshop, hvor kvinder lærer om deres sociale rettigheder, økonomi og hygiejne. Desuden er der kurser, hvor unge mænd og kvinder kan lære at sy, lave sæbe og andre håndværk, så de har mulighed for at få et arbejde eller etablere en lille forretning og blive økonomisk uafhængige.
Centeret fungerer som et aflastningstilbud for personer i nød. Lige nu, bor der syv plejebørn og tre unge kvinder på centret. De skal være der, til deres familie har fundet en bolig.

Fra sommeren 2011 har der været skiftende unge danskere, der har arbejdet som frivillige på centeret i perioder på to-tre måneder. De frivillige deltager i det daglige arbejde.

Vil du hjælpe?

Bliv fadder
Bliv medlem
Bliv frivillig