From Heart to Hand

From Heart to Hand hjælper, gennem vores center i Ghana i alt 20 familier og 53 børn til at få et bedre liv. Liane som bor på centeret sørger for at alle midler kommer direkte ned til børnene.

På centeret bor der faste beboere, som har brug for hjælp til at forsørge deres børn. Disse hjælper Liane med at få en uddannelse, så de kan få et arbejde og sikre deres families fremtid.

Centeret fungerer også som dagcenter for børn og forældre i nød. Nogle af værelserne er reserveret til nødophold i kortere eller længere perioder.

Gennem centeret hjælper From Heart to Hand klienter med følgende:

  • Indskriver børn i skole og giver dem skoleuniform og bøger
  • Hjælper gravide på hospitalet
  • Opretter sygesikringer (15 kr. årligt)
  • Uddeler medicin og prævention
  • Hjælper unge/voksne med at få en uddannelse
  • Afholder kurser i sundhed, hygiejne, seksualundervisning og økonomi
  • Yder mini lån til enlige mødre, så de kan etablere en forretning
  • Afholder workshops i forskellige fag, hvor klienter lærer at drive en forretning eller producere varer til videresalg

Vil du hjælpe?

Bliv fadder
Bliv medlem
Bliv frivillig