Bestyrelsesmøde    torsdag d. 12/4/18, kl. 18.00

 

Mødet afholdes hos Ellen, Mimersvej 5, 9700 Brønderlsev.

Mødereferat nr. 1 2018-2019

Til stede var  Liane, Thomas, Inger, Bolette og Ellen

 

Det blev et møde, hvor de to nye medlemmer af bestyrelsen fik viden og information, så de ved hvad de kan byde ind med I arbejdet.

 

1) Bestyrelsen konstituerer sig.

Formand                       Liane

Næstformand              Thomas

Kasser                            Anita til august, derefter Inger

Referent                         Ellen

Bestyrelses medlem    Louise

Supp.                              Anita

Supp.                              Bolette

 

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Godkendt

 

Ellen skriver referat, Liane skal godkende den før den bliver sendt til Thomas, som sender den til modtagergruppen.

 

3) Lianes Bazar

Butiksudvalget har meddelt at de ikke vil deltage I bestyrelsesmøder.

Butiksudvalget bliver nedlagt. Liane meddeler Åse, Lillian og Niels, at vi pga. underskud I butikken planlægger at omforandre butikken, og give ansvarsområder i stedet.

 

 

Bestyrelsen + andre udvalgte skal mødes en aften I butikken og rydde op.

(vi glemte at fastsætte en dato)

 

Medarbejdermøde  onsdag den 23. maj kl. 16:00  ( vi glemte at snakke om hvor det skulle være))

Liane formulerer en invitation

Liane og Bolette udarbejder en plan for et medarbejdemøde , hvor information om projektet skal være fremtrædende og forståelse for og ny viden om hvordan man driver en butik.

Liane og Bolette forsøger at hente hjælp hos Laila og Nikolaj.

 

4) Økonomi

 

Der er solgt i butikken for  kr. 10.931,50.

+ alle øvrige indtægter      kr. 13.300,00

omsætning i alt                 kr. 24.231,50

 

Sendt til Ghana drift marts                               kr. 8.407,42

Diæter til Ghana marts                                     kr. 6.000,00

Annonce generalfors.                                       kr. 1.608,75

husleje Bredgade                                             kr. 7.500,00

Varme +  efterbetaling 2017                             kr. 5.614,26

alle omk butikken                                               kr.   687,50

 

Resultat for marts er underskud på                  kr. 5.586,43

 

Indestående i banken 30.03.18

Alm. foreningskonto kr.  94.276,47

opsparringskonto     kr.    7,500,00

 

Vi skal have mere focus på at finde flere faddere, og hvordan gør vi det?

Thomas – Find et barn der mangler hjælp og søg faddere på FB

  1. ,Oplandsavisen,

Anita bedes om at fortsætte sit arbejde som kasserer til og med august , så tager Inger Møller over

 

Inger Møller ser på vedtægterne . EVT. Ændringsplan m.m.

 

5) Medlemmer og Faddere

Vi skal forsøge at finde flere medlemmer og flere faddere, og man skal være medlem for at kunne stemme til generalforsamling.

Medlemslisterne  og fadderskabslisterne  bliver overtaget af Inger og Ellen

 

6) Hjemmeside/facebook

Thomas fortsætter med det gode arbejde.

Liane og Thomas ser hjemmesiden efter snart

 

7) Aktiviteter/PR

Ghana udvalget I Rotary + Liane udarbejder en rejse til Ghana  . Der er foreslået turrejse fra den 26. Januar 2019 og 14 dage frem.

 

Liane er Projektet udad til, det er Liane der skal udtale sig til medierne og vise ansigt. Det er synlighed der skal til for at blive kendt. Louise og Liane samarbejder om PR.

 

Liane har fået en kontakt  om et dameblad der vil skrive om Lianes project

 

Inger Møller tager kontakt med Nordjyske  for at få en kontakt til projektet der.

 

Forslag til kontakt : Ud at se med DSB, nye IW klubber,

 

8) Nyt fra Ghana

 

Angela:

Angela flyttede ind på vores center, sammen med hendes mor og storebror, for snart 7 år siden.

Familien kommer fra det nordlige Ghana, men moderen immigrerede til Kumasi, for at finde arbejde. Børnene er født i Kumasi, hvor centeret ligger.

 

Angela blev født en september nat. Moderen boede dengang på et værelse i en halvfærdig bygning, sammen med mange andre familiemedlemmer. Da fødslen tog til, gik hun udenfor for at føde. Angela kom med ind igen, og blev svøbt i nogle gamle lagner. Storebroderen, Harrote, fortæller stadig historien om, hvordan moderen gik ud den nat, for at hente Angela.

 

Angelas 4 brødre er egentlig også hendes fætre. Moderen var nemlig gift med en mand, som hun fik de 4 drenge med. Han blev desværre syg, og gik bort. Hans broder overtog så ægteskabet, og sammen fik de Angela. Når en kvinde giftes væk, modtager hendes far en brudepris, og hun tilhører derfor ægtefællens familie.

Broderen var dog allerede gift med 5 børn, så Angelas mor blev 2. konen.

Den meget primitive levevis foregår altså stadig i den nordlige del af Ghana. Det er trist, når de som i dette tilfælde ikke kan tage sig godt af børnene.

 

Angela har aldrig kendt hendes far, som bor i deres hjemby. Hun har heller aldrig haft noget tæt forhold til moderen, som ikke formår at danne en relation til Angela.

 

Da moderen efter et halvårs tid flyttede fra Centeret, var Angela kun knap to år gammel. Hun blev omsorgssvigtet, og det var uudholdeligt for os at se til. Vi tilbød derfor at tage hende i pleje på centeret.

Der bor hun stadig i dag. Hun er nu vokset til en smuk, glad og stærk pige, som klarer sig flot i skolen, både fagligt og socialt.

 

Moderen besøger Angela en gang imellem på centeret, og vi forsøger at hjælpe dem, til at få styrket deres forhold.

 

 

 

9) Evt.

Næste møde bliver mandag den 28. Maj  kl. 18:00 hos Inger Møller på Sverigesvej nr. 11 I Brønderslev

 

Det store ønske er, at vi alle kan være til stede .

 

 

 

 

Bestyrelsen 2018-2019

 

Liane Janne Løth, Lokesvej ,

liane87@live.dk                                                             tlf. 50494977

 

Thomas   Stenbak Mouritsen ,   St Blichersgade 3         tlf. 61791640

 

Inger Møller ,  Sverigesvej 11,                                            tlf.79404150

ingermoellernielsen@gmail.com

 

Ellen Majgård Bjerre ,   Mimersvej 5,                                tlf. 29298375

ellen@majgaard-bjerre .dk

 

Louise Eltved Krogsgård ,                                                      tlf. 22626128

 

Anitta Irene Pedersen  Stenum                                            tlf. 27105180

 

Bolette bertelsen Elvstrøm  Kielsgaardsvej 38, 8680 Ry ,   tlf. 61319003, boletteelvstroem@gmail.com