Tid  eller manglende tid føles ofte som et problem. Den ene dag efter den anden  kommer til os og oftest når vi ikke, hvad vi har planlagt. Jeg forsøger af  bedste evne at vende tingene på hovedet: Jeg glæder mig over hver ny dag med  alle de muligheder den indebærer. Glæder mig over, at der altid er nye opgaver  at tage fat på – og forsøger at fokusere på det jeg når, frem for det jeg ikke  når.

At  være involveret i From Heart to Hand byder på nye udfordringer hver dag, hvilket er  glædeligt. Det er jo ensbetydende med en levende organisation. Varm tak til alle  der medvirker til udviklingen i foreningens arbejde i Danmark og  Ghana.

Efteråret har været  præget af travlhed i bestyrelsen. Vi forsøger efter bedste  evne at følge op på de mange forskellig artede henvendelser vi modtager, det  være sig fra kommende frivillige, medlemmer, faddere og organisationer, der  ønsker at støtte arbejdet i Ghana. Det er meget positivt at opleve folks  engagement og velvilje.

I  oktober nød vi samværet med Liane, Ben  og Alfred og den nyttige opdatering vi fik om forholdene på centeret og om  det fremskredne byggeriet af det nye center. Det er beundringsværdigt, hvad de  når. Og det til trods for, at de er ene om det hele.

De to assistenter, Lena og Emmanuel, har  stadig psykiske problemer efter røveriet og de har valg at stoppe arbejdet for  FHTH Ghana. Vi har taget det til efterretning og er taknemmelige for den tid, de  har arbejdet for foreningen. Vi ønsker dem alt det bedste fremover.

Under  Liane og Bens ophold i DK nåede de at holde flere foredrag og der blev afholdt  møde med Rotary, der fortsætter deres gode støtte og opbakning til foreningen.  Desuden var der møde med andre, der ønsker at støtte byggeriet i Ghana. Mere  herom næste måned.

I Lianes Bazar har der været meget travlt de seneste to måneder. Ud  over besøg af lokale kunder har der været mange turister. De mange nye  asylansøgere har også fundet vej til butikken. Det glæder os og vi forsøger så  godt vi kan at efterkomme deres ønsker – selv om der ofte er sproglige  problemer.

Butikken er virkelig  blevet multikulturel, med kunder fra mange afrikanske og asiatiske lande.

Og  frivillige fra Congo, Burma, Argentina, USA og Marokko samt en af rumænsk og en  af tysk afstamning. Hvilken berigelse for os alle!

Samtidig glæder vi os  over de mange gode lopper, der til  stadighed afleveres i Lianes Bazar. Det kræver tid og overblik at håndtere de  mange indleverede ting og vi mangler hjælpende hænder, der engang imellem vil  påtage sig at klare noget af vores strygetøj!

 

 

Sorrig og glæde de vandrer til  hobe…

I  oktober måned mistede foreningen en trofast støtte i Edith Madsen, et enestående  menneske, der havde stor omsorg for andre mennesker. Vi er taknemmelige for at  have kendt hende og vi vil savne hende glade væsen. Æret være Edith Madsens  minde.

 

Foreningens års-lotteri er til salg resten af året.  Vi håber, at rigtig mange vil støtte os ved at købe en lodseddel. Hvis alle 400  lodsedler bliver solgt, vil det indbringe 11.800 kr. til arbejdet i Ghana.  Lodsedlen kan købes i Lianes Bazar eller  bestilles på foreningens mail adresse.

Husk  indbetaling af medlemskontingent.

Sidste  år fik vi en uopfordret henvendelse fra en virksomhed, der i stedet for  julegaver til personalet ønskede at donere pengene til FHTH. Det var meget  glædeligt.

I år  har vi – igen uopfordret – fået henvendelse fra et stort firma, de i stedet for  julegaver til kunderne ønsker at donerer et betragteligt beløb til From Heart to Hand Ghana. Vi har med stor  tak taget mod deres generøse tilbud.

Hvis I  derude har lyst til at følge de gode eksempler, er der i år mulighed for at  donere en julegave til mursten til vores byggeri i Ghana.  Store som små beløb modtages med tak. Som tak udsteder vi et gavebevis.

Af  hjertet tak til alle, der støtter foreningens arbejde.

 

Tak for de mennesker, som blev vor  støtte,

Når vi fandt vejen besværlig at  gå.

Hjælp os i morgen at hjælpe  forknytte,

Mød du os selv i de svage og  små.

DDS  787

 

Hjemmesiden: www.fromhearttohand.dk  Husk kode til rapporterne fra Liane er: zztop55  Brugernavn er ordet: bruger   

Mød også From Heart to Hand,  Lianes Bazar og  From Heart to Hand Bygge projekt på  facebook.

Medlemskab og sponsorstøtte kan aftales på:  contact@fromhearttohand.dk  eller  indbetales  Lianes Bazar. 

Medlemskontingent kan indbetales på foreningens konto i  Spar Nord: 9028-457-18-99286 (150 kr. for enkeltperson, 250 kr. pr. husstand, 500 kr.  for foreninger, 1.000 kr. for firmaer.)

Husk ½ pris i Lianes Bazar den sidste hverdag i måneden.  Gavekort til foreningen kan rekvireres i Lianes Bazar  eller på foreningens mailadresse.

Vi modtager alle slags lopper og afhenter gerne dødsbo.  ( 50 42 49 77)

Vi hører også gerne, hvis der er specielle ting, der  ønskes hjemskaffet fra Ghana.

Husk: Giv besked, hvis du får ny mailadresse.  Vi modtager meget gerne mail adresser fra jer, der får  nyhedsbreve og rapporter tilsendt med  post.