Udtrykket Menneskerettighederne dækker almindeligvis over Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, som blev vedtaget af FN‘s generalforsamling den 10. december 1948.

Historisk rækker bestræbelserne på at formulere basale rettigheder langt tilbage i tiden. Det engelske Magna Carta fra den 15. juni 1215 indeholder principper, som stadig er gældende. Det drejer sig om ideer som frihedog demokrati, retsprincippet om at alle er lige for loven samt sikring af ejendomsretten. Disse ideer spredte sig via Frankrig ud i verden. I det 18. århundrede lever disse tanker og ideer videre i USA’s uafhængighedserklæring fra 1776 og i Den franske Menneskerettighedserklæring fra 1789.

Grundlæggende menneskerettigheder er blevet anset for at være umistelige, som en stoicistisk naturret, en tanke der har rod helt tilbage til det antikke Grækenland, og som har sin pendant i USA’s uafhængighedserklæring: “Vi anser disse sandheder for selvindlysende, at alle mennesker er skabt lige, og at de af deres Skaber har fået visse umistelige rettigheder, heriblandt retten til liv, frihed og stræben efter lykke.”

(Wikipedia)

Menneskene fødes og forbliver lige i ret­tigheder.

Hvordan forholder det sig ved udgangen af år 2015 med dette udsagn?

Vi må erkende, at verdens goder er ulige fordelt. Vi, der er så privilegerede at være født i et I-land, tager dette udsagn som noget givet, men hvordan opleves det af mennesker i et U-land?

Mange af dem kende ikke Menneskerettighedserklæringen, men opholdsdriften får dem alligevel til at kæmpe for et bedre liv. De ser til stadighed, at mennesker, der lever på andre kontinenter, har større muligheder for at skabe sig et godt liv. 

I Europa oplever vi mange flygtninge og immigranter. Mange af dem flygter fra krig og forfølgelse på grund af en demokratisk indfaldsvinkel til tilværelsen. Den problematik forstår vi forhåbentlig.

Dagligt mødes vi desuden af begrebet: bekvemmelighedsflygtninge.  Et begreb, vi desværre bruger for at udelukke nogle mennesker fra vort samfund.

Men:

Er det ”bekvemmeligt” at opgive en tilværelse, man kender og derefter søge mod nye og ukendte mål, fordi man ønsker et liv i frihed og muligheder for at kunne tjene til dagen og vejen? Der må være megen usikkerhed forbundet med det valg og mange oplever også frustration over, at alt efterfølgende ikke er så simpelt, som de troede.

En del mennesker betaler mange penge for at kunne rejse til f.eks. Europa. Nogle af os forarges over det, men var jeg en afrikansk mor/familie med mange børn, der ikke havde bedre fremtidsudsigter end familien, ville jeg sikkert også på alle mulige måder forsøge at skaffe midler til, at i det mindst et af børnene fik chancen for et bedre liv med enten arbejde eller uddannelse.

Når Liane og Ben holder foredrag for børn, stiller de til tider nogle spørgsmål:

”Hvor mange af jer har legetøj I ikke har leget med i en uge? I en måned? I et år?”

”Hvor mange af jer bor i et hus med vinduer? ”

”Hvor mange af jer har et eller flere fjernsyn og pc’ere?”

”Og hvor mange af jer har en mor og en far der kan passe på jer?”

Spørgsmålene vækker til eftertanke – også hos voksne!

 

November måned var en god måned for FHTH Danmark. Vi har fået rigtig mange lopper indleveret og mange af dem er allerede solgt.

Vi forberedte salg af juleting i Lianes Bazar. Salget er efterfølgende gået strygende.

Open by Christmas indbragte en pæn fortjeneste.

Vi har stadig lodsedler til Års-lotteriet for 2016.

Vi har afholdt årets sidste medarbejdermøde. Et møde, hvor Liane, Ben og Alfred deltog. Efter aftensmaden dukkede vores ”egen gode” julemand op – til stor morskab for voksne og stor forundring for Alfred.  Vi sluttede aftenen med pakkespil med genbrugspakker. Stemningen var høj og alle morede sig.

Uden alle trofaste frivillige, kunne vi ikke drive Lianes Bazar og Bredgade 64. Tak til dem alle.

Vi glæder os over den trofaste sponsorstøtte og tilgang af nye faddere.

Vi takker for indbetalt kontingent for 2016. Har du/I endnu ikke betalt, kan det nås endnu. Se nedenstående.

Vi har afhold møde med Rotary’s Ghana udvalg. Vi glæder os over stadig støtte til FHTH Ghana. Foreløbig er der frigivet midler til etablering af natur legeplads og køkkenhave på det nye center. Rotary har også søgt midler til hjælp til solceller på der nye center. Vi afventer med spænding udfaldet af ansøgningen.

Liane har holdt foredrag hos Rotary. En velbesøgt aften og en meget positiv holdning til FHTH. Det varmer, tak for det!

Liane og Ben har holdt foredrag på Tandlægeklinikken, hvilket udløste en flot donation. Vi er meget taknemmelige for opbakningen.

Liane, Ben og Alfred har også besøgt Astrup-Sønderskov Friskole, hvor de holdt foredrag for elever og lokalbefolkning. Foredraget blev rigtig godt modtaget og vi har nu fået nye venner i Astrup-Sønderskov. Det glæder os.

Leif Hellsten er ved at udarbejde en ny plantegning af byggeriet i Ghana – både med nuværende og forhåbentlig fremtidige bygninger. Varm tak til Leif Hellsten for utrolig stor støtte til alt arbejdet i FHTH.

Nu forbereder vi os til Liane og Bens foredrag på Brønderslev Bibliotek tirsdag den 8. december kl. 19. Der er gratis adgang og vi serverer kaffe og kage. Vi sælger ting fra Ghana, ting fremstillet til fordel for FHTH Ghana samt amerikansk lotteri. Varm tak til alle, der har bidraget med en gevinst. Husk, der er indgang i bibliotekets gård. Vi håber at møde rigtig mange af vore trofaste støtter.

Den 12. december er FHTH en del af Lisbet Hansens Julepakke-ræs på Vittrup Centeret i Løkken. Start kl. 10.

En facebook kommentar fra et FHTH medlem har bredt sig med lynets hast. Et IT firma har på den baggrund henvendt sig og doneret et stort beløb til hjælp til solceller. Varm tak til 7N.

I From Heart to Hand arbejder alle frivilligt og ulønnet. Vi er meget privilegerede på det område.

Foreningen stræber efter fuld gennemskuelighed, alle bidragydere skal vide, hvad deres indbetaling bruges til. Og hvis der på et tidspunkt sker ændringer, vil alle sponsorer blive bekendtgjort med det lige som det vil fremgå på hjemmeside og facebook.

Ghana: Vi glæder os over fremskridt på byggepladsen i Ghana og over gode frivillige. Tak for jeres indsats.

Vi ser frem til gode nye frivillige i 2016.

Tak til Teaterholdet fra Rødding, der bragte et dejligt og positivt indslag i den ghanesiske hverdag.

 

Vi gælder os til endnu tre ugers samvær med Liane, Ben og Alfred.

I er fantastiske mennesker, vi respekterer og beundrer jeres store indsats og ønsker jer alt det bedste. TAK.

Vi ved, I har flere foredrag og møder på programmet men håber, I får en rigtig god jul i familiens skød.

Vi er beærede over at være en del af FHTH DK og FHTH Ghana og vi bestræber os på at løse opgaverne på en for alle tilfredsstillende måde.

 

Livet – og verden er, hvad vi vælger at gøre det/den til.

Her betyder politisk agenda intet – det der er afgørende, er vores evne til empati og medmenneskelighed.

 

Vi ønsker alle trofaste støtter en god adventstid og en rigtig glædelig jul. Tak for al opbakning til en god sag,

Husk: De ydre og materielle ting er de synlige, men det væsentlige ses med hjertet.