Generalforsamling

From Hart to hand

–    Formandens beretning

re alle

Bestyrelsen har haft et hårdt år og med flere udfordringer end medvind på cykelstien, det har også betydet at denne beretning er lavet af en ikke-formand, og at der kun er en sammenstykket bestyrelse tilbage.

Vi startede som en fuld bestyrelse med formand osv. Der gik dog ikke længe inden vi måtte indse, at også de klareste ildsjæle kan brænde ud og have brug for en pause. Det betød at nye kræfter måtte til, men det var dog heller ikke helt nok til, at alle projekter kunne lykkes. Så der måtte igen laves om på bestyrelsens sammensætning. Det betød, at der på et tidspunkt blev taget en beslutning om, at de medlemmer der var tilbage ikke ville kunne tåle flere forandringer, og vi derfor beholdte bestyrelsen som den var. Ifølge vores vedtægter er en bestyrelse på 5 mand incl Liane en fuld bestyrelse og det har vi været. Efter den beslutning betød det også mere ro i foreningen og bestyrelsens arbejde. Konstitutionen med en lille tæt og arbejdsom bestyrelse, har virket som den rigtige beslutning. Det har også sparet foreningen for en yderligere generalforsamling, hvilket vi som bestyrelse mente, ville skabe mere splid i en tid, hvor vi havde brug for ro til at komme til kræfterne igen.

 

Det betyder også nogle ændringer i den måde From Hart to Hand er bygget op. Der er nu to led i beslutningsniveauet, og det har fungeret godt, og det er klart vores indstilling til den kommende bestyrelse at fortsætte denne konstellation.

En bestyrelse med 5 mand og Liane. Bestyrelsen arbejder med de overordnede beslutninger for From Hart to Hand. Det handler om økonomi, Fonde, samarbejder og presse. Her har vi i bestyrelsen det seneste år gjort meget for at være synlige i kommunen med foredrag der fortæller om arbejdet fra ideplan til butikken i Bredgade. Her har temaerne været: Hjertet af ideen, bæredygtighed og sammenhængen fra Ghana til Bredgade og naturligvis frivillighed. Det har givet god feedback og også endt med store tilskud fra div fonde. Den slags arbejde skal der mere til af, og det vil blive et vigtigt fokus for den kommende bestyrelse. Bestyrelsen skal arbejde på en mere systematisk fortælling om foreningen og blandt andet en fastholdelse af de medlemmer, vi allerede har.

 

Dertil er der i år blevet nedsat et butiksudvalg, som er for medarbejdere der gerne vil bidrage til den praktiske hverdag i Lianes basar. Et butiksudvalg som er tæt på butikkens daglige arbejde og med beslutningsgrundlag for ting som butikkens indretning og praksis. Her kan der også altid bruges ekstra kræfter til at lave om, vaske tøj, rydde op, og få gode ideer til facebook og hvordan vi sælger vores vare bedst muligt. For bestyrelsen betyder det rigtig meget, at det er dem der ved bedst, der tager de beslutninger, og gør det der er rigtig for butikken uden lange beslutningsgange. Det betyder også at bestyrelsen kan arbejde med strategi og overordnede beslutninger, og lade andre om at styre hverdagen. Fra bestyrelsen vil vi klart takke for det gode arbejde og samarbejde.

 

Dette har medvirket, at der nu er frihed til bestyrelsen kan koncentrere sig om den større sag, om at søge penge, opretholde foreningen og skabe en branding eller en levende fortælling om foreningen. Det kan der arbejdes mere med de næste år. Vi kan også med glæde berette, at der nu er fundet penge til de manglende workshop bygninger, som rotary har sponsoreret. Vi har også fået fin støtte til indhold i workshopbygningen og en vandboring. Så heldigvis har indsatsen fra foreningen betydet, at selv om det har været op ad bakke er vi nået i mål med de store ting.

 

De udfordringer der ligger foran er at opretholde den stab vi har af dygtige og hårdtarbejdende frivillige, vi håber vi igen kan komme op på en større flok af engagerede medarbejdere. Vi har i året været nødt til at skære i bla. lørdagsåbninger, og nogle af de arrangementer, der før har været. Men det betyder også at der i den nye bestyrelse i samarbejde med butiksudvalget kan lave helt nye traditioner og arrangementer. Blandt andet har vi ideer til at lave noget med rotary eller andre fællesskaber.

Det er dog vigtigt at understrege, at uden jer frivillige og jeres gode indsats har vi ingen foreningen, og det er så fantastisk det arbejde I laver, og det skal I have mange tak for – I er værdsatte hver og en.

 

Vi har i det hele taget en forandring i sigte, og der er nok af muligheder, men selvfølgelig også udfordringer. Fx mistede vi også i år vores husejer Leif Hellesten døde, og det er endnu uvist, hvad det betyder for vores lejemål. Vi har som bestyrelse sendt vores varmeste hilsner til familien i forbindelse med dødfaldet, og så må vi se, hvad fremtiden bringer.

 

I Ghana blomstre foreningens arbejde også og familien, da Liane og familie i år blev velsignet med den skønneste lillesøster, som vi jo kan glæde os til at møde, når familien igen er hjemme til sommer. Vi vil derfor lade hele fortællingen om Ghana vente til Liane kommer hjem, vi forventer os rigtig meget af projektet nu nogle af vores store ønsker om en fast base med workshop er gået i opfyldelse.

 

Nu er det op til jer at overveje om I gerne vil stille op til bestyrelsen, vi har brug for nogle med gode ideer og ideer I kan gøre til virkelighed. Vi har brug for nogle med overblik og som kan sikre at den gode ide i foreningen fortælles og leves ud. Der er plads til nybegyndere, det er klart, nye tanker og ideer er godt for enhver bestyrelse. Jeg kan garantere, at dem der allerede sidder der vil gøre alt for at I føler jer velkomne og får opgave, I brænder for. Der er som jeg tidligere sagde lige nu momentum for at skabe nye arrangementer og traditioner.

Til jer der bare gerne vil lidt mere, så er der selvfølgelig også plads til jer, som support til butiksudvalget er der plads til dem der vil stå for sortering og orden eller hjælpe med vagtplaner.

Kort sagt er der brug for alle slags kræfter, og vi er glade for alle der bidrager til vores forening.

Tak for det sidste år, og vi er så klar til det næste i from hart to hand.

–    Stemmetæller valg: Niels og Janne

–    Formandens beretning v/Louise

–    Regnskab ved kasser Anitta: fremlagt af Anitta. 1294kr i overskud før bankgebyrer. Aktiver: de penge vi har fået ind til byggeriet i Ghana. Pengene er sat til det vi har fået ind. Omsætningen var i 2016 265.000kr i alle indtægter. Udleveret en let tilgang til regnskabet udleveret. 2015 og 2016 ligner meget hinanden.  Ros til regnskabet. Enstemmigt vedtaget

–    Indkomne forslag – ingen modtaget

–    Kontingent : uændret sats

–    Valg af bestyrelsesmedlemmer: Ellen og Thomas er valgt, Børge og Karen er suppleanter

–    Revisorer er genvalgt

–    Evt : hjemmesiden trænger til opdatering. Der arbejdes der på.

–    Aktivitetsudvalg kunne være en ide ved Karen, Janne

 

Tak til Mogens for godt ordstyrerskab

 

Ny bestyrelse

Louise formand

Anitta kasser

Menige medlemmer: Liane, Annette, Thomas og Ellen

Suppleanter: Børge og Karen.