Formand Louise 22626128

Kasser: Anitta 27105180

IT: Thomas 61791640

Referent: Ellen 29298375

Faddere: Anette

28267930

 

Bredgade 28, Brønderslev

 

 

 

 

 

Referat Bestyrelsesmøde den 02. 04. 2017
Pkt. 1

Butikudvalget

Udvalget består af Åse, Lillian og Niels

Medarbejdermøde den 3. Maj kl. 17:30 Fristedet , Nørregade 6a

Pkt. 2 Butiksindtægter fra Marts var 17.760

Medlemsåret er ændret, og er nu fra april til april

Kontingent er uændret

Louise sender opkrævninger ud lige efter generalforsamlingen i

Marts.

Se  nedenstående.

 

Kære Medlemmer

Vi håber rigtig meget, at Du/I vil forny medlemsskabet i 2017 til From Hart to Hand

 

Kontingent for 2017 blev på generalforsamlingen den 16. Marts besluttet uændret i forhold til 2016 og er:

 

Enkeltpersoner 150 kr.
Husstande 250kr.
Foreninger 500 kr. 
Firmaer 1000 kr.

 

Hvis Du ønsker medlemskab som enkeltperson bedes Du indbetale 150 kr.

Hvis I ønsker medlemskab som husstand bedes I indbetale 250 kr. Foreninger bedes indbetale 500 kr. 

Ved medlemskab for virksomheder bedes indbetalt 1000 kr.

 

Kontingent bedes venligst indbetalt senest 3. maj  til foreningens konto i Spar Nord reg.nr9028 konto: 4571899286

Husk at påføre dit navn på betalingen

 

Referat fra generalforsamlingen samt Beretning 2016 kan ses på hjemmesiden http://fromhearttohand.dk

Hvis du har betalt Kontingent i 2017 kan du kontakte kassereren for bekræftelse herpå:  anittairene@gmail.com

 

På vegne af bestyrelsen

Louise Krogsgård, Formand FHTH

 

 

Pkt. 3

Medlemmer og Faddere

Medlemmer: Kontingentbetalere  udgør foreningen – de er stemmeberettige til generalforsamlingen

 

Faddere: Foreningen er ikke stor nok, derfor: fadderskabsindbetalinger kan ikke trækkes fra i skat.

Annette Svane overtager fadderskabslisterne. Alle rettelser sendes til  svaneannette@gmail.com

 

Pkt. 4

Hjemmesiden

Thomas står for hjemmesiden.    tm@k-a.dk

Googler man from Hart to Hand  vil man finde adr. Bredgade 28, 9700 Brønderslev

Pkt. 5

Facebook

Louise, Annette og Niels sørger for FB
Pkt. 6

Aktiviteter

IW Åbybro har bedt om et foredrag af Liane  + at de gerne vil være fadder. Kontaktperson er Susanne Skov

Anita tager kontakt med Rotary om et arrangement

 

Pkt. 7

Ghana NYT

Ghana NYT

Alt er gået i orden med Aarhus Seminarium nu og Anneline kommer i praktik fra 1/6-1/12…hun betaler ligesom frivillige 3000 om måneden for kost og logi, og ønsker at overføre betalingen månedligt.

 

Det går derudaf her i Ghana.

Work Shoppen er næsten klar nu og jeg håber vi kan male osv. I påske ferien, så vi efter påske kan starte første hold elever.

Work shoppen er et gratis undervisningstilbud til unge-ikke uddannede-enlige mødre. Vi håber at finde undervisere til at sy, batik, sæbe produktion og perleværksted.

Vi vil starte med undervisning to gange om ugen.

 

Alle børn har det godt og skriver nu eksamener op til påske ferien.

 

Næste møde Onsdag den 17. Maj 2017
Evt.