Formand Louise 22626128

Kasser: Anitta 27105180

IT: Thomas 61791640

Referent: Ellen 29298375

Faddere: Anette

28267930

 

Bredgade 28, Brønderslev

 

 

 

 

 

Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 17. 05. 2017
Pkt. 1

Butikudvalget

Åse Lillian og Niels

TAK til Åse og Lillian for kunne blive en time længere efter en lang dag i butikken.

Den nye ordning med Bank/penge ved dagens afslutning lader til at være et godt system, som er nem og rart at benytte. Den bedste ordning der har været. Tillykke med det.

Onsdags holdet melder om gode dage, godt salg og fornøjelige  drilske episoder med ”hvad der kan sælges”. TAK til jer alle for godt arbejde.

Vi kunne godt tænke os at høre noget fra andre dage, butiksudvalget tager imod hvis og når I har noget at I vil snakke om og  evt. gode historier.

Åse er udrejst i tiden indtil den 14. juni

Pkt. 2

Økomomi

Anita

Økonomien er gennemgået og fundet i orden .TAK til Anita for flot og solidt arbejde

Butiksindtægter fra April var 14.397,00

 

For at man kan trække kontingent og fadderskabsbidrag fra i skat, skal der være 300 medlemmer. Vi må hjælpe hinanden med at skaffe flere medlemmer .

Det er SKAT der bestemmer, vi må bare skaffe medlemmerne.

 

Pkt. 3

Medlemmer og Faddere

Annette

Ny medlemsliste er under udarbejdelse

Anita begynder arbejdet med at lave en ny, men vil også gerne have den gamle hvis den findes.

 

Fadderlisten er opdateret, også på hjemmesiden. Godt arbejde fra

Thomas, Inge og Annette.

 

Annette har tanker om at lave en oversigt over  en gennemsnitlig sponsorbarns økonomi. Hvad pengene bruges til.

Der er forskel på hvad børnene får af penge, men det vil Annette prøve  at klarlægge så det er  mere overskueligt at forstå for den der tænker på at sponsorere et barn.

 

Pkt. 4

Hjemmesiden

Thomas

Thomas står for hjemmesiden.    tm@k-a.dk

Googler man from Hart to Hand  vil man finde adr. Bredgade 28, 9700 Brønderslev

Det ser godt ud på hjemmesiden, vi synes at Thomas er nået langt og der er ved at være godt styr på det.

 

Pkt. 5

Facebook

Louise, Annette og Niels

 

Det var ønskelig om der blev noget mere aktivitet på Facebook, og der må vi til at være mere kreative alle sammen og hjælpe med det.

Skulle nogle have lyst til at bidrage, kan bestyrelsen kontaktes.

 

Pkt. 6

Aktiviteter

 

Karen og Janne udgør

Aktivitetsudvalget

sammen med Anita

 

Helene har et godt overblik over kælderen og hvad der findes dernede og sørger for at det er klar til at komme op i butikken. Flot arbejde.

 

Lørdagsåbning er stadig en god mulighed. Simon er SÅ klar, men han mangler hjælp.

 

Vi er klar over at det er en dag som mange holder hellig, måske vi kan lave en lukket facebook som vi kan snakke igennem og lave aftaler.

Også en god ide om almindelige dagvagter.

( Dette afsnit er helt for referentens regning)

 

Den 1. 5. blev huset (butikken) solgt til VVS Brønderslev. De nye ejere modtager nu huslejen.

 

1. juni er der i Brønderslev ”open by night”.

Karen og  Janne arbejder på at LB skal være synlig i bybilledet og har tanker om noget salg , vist nok på gaden ?

Godt initiativ,

Vil I hjælpe, det giver gode oplevelser, så kontakt

Karen 28495382

Janne 23498922

 

Den 23. August medens Liane er hjemme, har Anita, Karen og Janne arrangeret i Den runde Pavillon. ( Huset er bestilt)

Et samarbejde med Rotary. hvor der skal være:

Levende billeder fra Ghana og fortællinger fra Liane.

Lotteri

Musik

Kaffe og Kage

Plakater arbejder Louise med efter Anitas oplysninger om tid og sted m.m.

Anita arbejder med et stykke papir der gives til sponsorerne, så de kan se hvad de giver til.

Inge og Louises datter finder sponsorer i byen – de skulle de være meget dygtige til .

 

Der er meget arbejde ved et sådan arrangement, så I vil få et stort smil og en god oplevelse ved at tilbyde jeres hjælp . Anita tager imod alle jeres tilbud om at hjælpe.

Anita 27105180

 

Pkt. 7

Ghana NYT

Ghana NYT

Solcellesystem er nu færdiginstalleret i workshoppen. Snedkeren bliver færdig med møblerne inden ugen er omme, og så mangler vi bare det sidste skal males.

 

Bilen har fået ny (brugt) motor, og kører igen upåklageligt… Vi bør diskutere bil for fremtiden…! (Referenten har været i Ghana og set de veje de har. Der skal en mega stærk bil til at klare dette land)

 

Liane og fam kommer til dk d. 29/7-29/8. Først to ugers ferie (uge 31-32) og så foredrag/møder (uge 33-34). Jeg har allerede en del foredrag, men der er plads til flere, så sig endelig til hvis i har ideer…

 

 

Næste møde Bestyrelsesmøde i butikken den 21. 06 kl. 17:30

Butiksudvalget er velkommen ved start.

Bestyrelsesmøde  i butikken den 16. 08. Kl. 17:30
Medarbejder møde i Fristedet  den 22. 08. Kl. 17:30

Medarbejdermøde med Liane

LB`s arrangement med Rotary i Den runde pavillon den 23. 08. Kl: ?
Evt
Referent :Ellen