Juni  måned har glædet bestyrelsen i From Heart to Hand med nye medlemmer. Også nye faddere er der kommet til. Det  varmer, for foreningen har altid børn og unge, der har brug for  støtte.

Vi  har fået en opdateret liste af tyske faddere og på det grundlag har vi foretaget  en grundig gennemgang af alle fadderbørn og deres behov. Nogle tyske sponsorer  indbetaler større beløb end vi var klar over. Det er glædeligt, men bevirker, at  vi har danske sponsorer, der betaler til at barn, der ikke længere har brug for  pengene. Da FHTH Danmark ikke har kontakt til de tyske faddere, vil vi derfor  tage kontakt til nogle af de danske faddere for at høre, om de kunne tænke sig  at støtte et andet barn. Vi håber, alle har forståelse for situationen. Alle  indkomne midler skal jo gøre gavn, hvor behovet er størst. Desuden er behovet  for støtte blevet større hos de ældste af børnene. Når de begynder på Senior  High School, er skolegangen dyrere og hvis de af forskellige årsager skal tage  Senior High School som kost elever, medfører det flere udgifter. Vi søger derfor  faddere, der vil hjælpe med at dække disse udgifter. Alle beløb – store som små – modtages med tak og alle vil får tilsendt et fadderbevis på det barn, de  støtter økonomisk. Flere sponsorer til et barn er jo at betragte som en familie,  der træder hjælpende til.

En  endelig opdateringen er på vej ud på hjemmesiden, men hav tålmodighed med  vores gode webmaster, der jo udfører arbejdet i sin sparsomme fritid.

Vi er  meget taknemmelige over alle de gavebidrag, der er indkommet i månedens  løb.

Facebook opdateres  løbende, især er det ofte spændende nyt fra Lianes Bazar.

Lianes Bazar har,  lige som byens andre forretninger, været præget af, at det ustabile sommervejr  ikke bragte så mange kunder som i maj måned. Men vi håber på besøg af mange  turister i resten af sommer perioden. Vagtplanerne er, trods ferie og sygdom  gået op og vi skylder alle frivillige en stor tak for deres indsats. Vort sidste  medarbejdermøde blev holdt som en udflugt til en dejlig park på Tømmerbyvej. Det  blev en dejlig oplevelse og vi er taknemmelige for Lissy Johansens  velvilje.

Lianes Bazar har fået  sponsoreret streamere til vinduerne:  Designet af Nicolaj Hygebjerg og printning sponsoreret af Densi Print i Øster Brønderslev. Flot  sponsorgave som vi glæder os meget til at kunne se på vinduerne. Varm tak til  sponsorerne.

De  foreløbige åbningsdage i udstillingslokalerne i Bredgade 64 har  vist, at kunderne er opmærksomme på vores lager på adressen. Næste åbningsdage  er 23/7 – 6/8 – 20/8 – 10/9 – 24/9. Vi håber god søgning på disse  datoer.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ved  folketingsvalget stod trofaste frivillige med sparebøsser på valgstedet i Brønderslev  Hallen, hvilket gav et stort tilskud til foreningens arbejde.

Nyt fra Ghana lader  vi Liane står for. Tak Liane og Ben, at I er der!

En  stor og varm tak til alle jer danskere, der på den ene eller anden måde  medvirker til, at From Heart to Hands arbejde i Ghana kan bære frugt.

Vej strængt, og giv  så!

Søg havn, og bliv  så!                                                                      

Tænk ret, og skriv  så!

Gør gavn, og driv  så!

Christian Winther.