JULIANA

 

Juliana er 2,5 år gammel. Hun er alvorligt underernæret, og underudviklet.

Juliana var 3000g. ved fødslen, og sund og rask. Hun er den yngste i en søskendeflok på fire, med tre storebrødre. Begge forældre er arbejdsløse, faderen har alkoholproblemer, og moderen er småt begavet. Familien bor i faderens familiehus, sammen med en masse af hans familiemedlemmer.

Familien og resten af landsbyen mener at Juliana er et heksebarn, fordi hun ikke udvikler sig normalt, og hun stadig ikke kan gå eller snakke. Kun moderen tager sig af hende, selvom alle andre har vendt hende ryggen.

 

Da jeg mødte Juliana første gang, sad hun på moderens ryg, og kun en rød/brun hårtop stak op. Det indikerede for mig med det samme, at barnet var alvorligt underernæret, og jeg gik over gaden, for at introducere mig selv for moderen. Moderen blev glad, da jeg spurgte om jeg måtte holde barnet. Selvom jeg var forberedt, blev jeg alligevel chokeret, da Juliana blev bundet fri af slyngen, og jeg så hvor lille hun var. Der var ikke andet end skin og ben. Jeg fik dem med på hospitalet her i Pramso, hvor det viste sig, at Juliana allerede var kendt af alt personalet. Moderens fattigdom, og de mange fordomme fra familien og omgivelserne, havde dog mange gange betydet, at moderen ikke var kommet til de mange tjek, og konsultationer ved lægen. Når Juliana var syg, ville familien ikke bruge tid og penge, på at tage hende med til lægen, fordi de gik ud fra at hun alligevel bare før eller siden ville dø. Personalet på hospitalet havde dog en helt anden indstilling, da de mente at nogle måtte holde hånden over Juliana, og at hun var en sand fighter, siden hun stadig var i live, og de bad os inderligt om at hjælpe Juliana.

 Vi fik i samarbejde startet en behandling, og moderen fik mad for underernærede med hjem, til Juliana.

 

I dag gør moderen rent for os på centeret i dagtimerne, så vi samtidig med kan hjælpe Juliana med god mad, træning og leg. Hun tager nu fint på, og vil inden længe opnå normalvægt, for hendes højde, og så bliver næste projekt at lære hende at gå…..

 

 

 

REFERAT BESTYRELSESMØDET D. 11/12/17 HOS NIELS

Afbud: Louise og Ellen.

Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.

Butikken:

Nu er alt ok med kassebeholdningen. Husk fortsat at være to til optælling, både morgen og aften. Alle vagter bedes huske at skrive i kassebeholdningsbogen.

De ”røde pletter” diskuteres igen på næste bestyrelsesmøde. Der bliver herefter meldt klart ud, hvordan medarbejderne skal forholde sig til %.

 

Alt går godt i butikken, og vi i bestyrelsen takker for et vel afholdt medarbejdermøde d. 28/11/17.

 

Økonomi:

Kontingent opkrævning sendes ud i januar måned.

 

Gode donationer er modtaget fra Rødding Højskole og Agidon. Tusind tak for det!

 

Salg nov. I butikken: 16.350 kr. lidt højere end sidste år.

 

Aktiviteret:

Open by Night blev i butikken afholdt af Janne Og Karen. Aftenen gik godt, men der var ikke mange besøgende i vores ende af Bredgade.

Vi søger flere frivillige, til Open by Night arrangementer i 2018.

 

Liane holder foredrag på Brønderslev Bibliotek d. 12/2/18 fra 13-15.

 

Næste bestyrelsesmøde: Onsdag d. 10/1/18 kl. 17.30 i Lianes Bazar.