Bestyrelsesmøde i LB, onsdag den 28. 02. 2018

 

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt
  2.  Butiksudvalget

1.Tømme Bredgade nr. 64: Butikken som vi har haft til udstilling, er solgt, og vi skal have butikken tømt inden d. 14/3. Niels ringer til Knud og spørger om hjælp Fredag den 9. Kommer Ellen, Johannes, og Ben og flytter det de kan nå. Udvalget tænker på en plan til udformning af omrokering af butikken. (Der er flyttekasser i kælderen bag døren.) Alle er klar til at hjælpe, vi snakkes på FB, eller ringes ved. Liane sender en besked rundt til alle der arbejder i butikken. Gå i nr. 64 hver dag og hente ting, og hvis mulig sæt det til salg i butikken.

  1. Frank Liane har snakket fint med Frank om problemerne. Har været i butikken hos onsdagspigerne i dag for at sige farvel. 3. Nye nøgler De nye nøgler er Ok, vi har alle skrevet under på at have fået vores nøgle. Onsdagspigerne vil gerne at nøglerne kommer væk fra opslagstavlerne. Anette sørger for det. Den nøgle vi har fået passer også til postkassen. 4. Evt. Ny butik Thomas havde ikke nogen på hånden mere, da  den han havde i tankerne er udlejet til anden side. Vi tænker videre.
  2. Ideer fra udvalget Udvalget vil gerne have de reoler der står i 64 med spejle/glas. Marianne hjælper gerne med at pynte vinduer, og det er OK for butiksudvalget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3.økonomi Kontingentindbetaling bliver sendt ud til medlemmer og butiksansatte. Der er solgt for lidt i 2018, det siges at være det samme i andre genbrugsbutikker.
  3.  Medlemmer og faddere Mangler fadder: Der skal gøres en indsats på at finde nye. Det kan gøres via FB og Lianes og Louise laver et opslag til udsending.

Indkaldelse til generalforsamling på Biblioteket onsdag den 14. 03 kl. 19:00. Der er reklameret i avisen til generalforsamling efter reglerne. Medlemslister skal findes nu, så der kan være nogen der kan stemme til generalforsamling, så gerne kontingent betaling. Send meddelelse til alle butiksansatte også, Liane og Louise laver et opslag, der sendes ud til medlemmer og butiksansatte
5. Hjemmeside Nyt til hjemmesiden sendes hver måned  til alle vi har adr. på. Thomas gør det. Liane og Thomas har opdateret , alt er OK.
6. Aktiviteter Liane har holdt foredrag på Biblioteket, til Mandags Mocca, for ca 50 Kvinder. Også i Rotary har hun været og fik meget ros, og 100.000 er blevet bevilliget til en ny bil i Ghana. Vi er meget taknemmelige for Rotarys store indsats.

Nye aktiviteter afventer ny bestyrelse.
7. PR Liane har interview med oplandsavisen.
8. Nyt fra Ghana 1. Der udfærdiges en kontrakt til Naasei. 2. Donationen fra Rotary er modtaget, og Ben er allerede i gang med at lede efter ny bil. 3. Vi får en pædagogstuderende i praktik, i Ghana, i sidste halvdel af 2018.
Historie fra Ghana:

 

Yaw Awuah er kronisk syg. Han lider af sygdommen Seglcelle Anæmi, som han har fået, da begge forældre er bærere af sygdommen. Sygdommen er meget udbredt i Afrika, og den er ganske alvorlig. Ikke mange bliver voksne, og de fleste lider et meget smertefuldt liv.

Yaw er den mellemste i en søskendeflok på fem. Han er 13 år gammel. Faderen er alkoholiker, og moderen er lettere retarderet. De bor i et lille træskur, på en grund som ikke er deres.

De vi mødte familien, blev vi introduceret til Yaw, som værende familiens ”sorte får”. Han var altid svag og syg, og det var en belastning for familien, som havde meget få ressourcer. Vi tog Yaw med til lægen, og inden for en time, fik han stillet diagnosen: Seglcelle Anæmi, gruppe SS, som er den mest alvorlige. Yaw blev akut indlagt, med alvorlig skrumpelever, og blodmangel. Dengang var han 8 år. Vi var ved hans side igennem hele forløbet. Vi stod for kontakten til hospitalspersonalet, og for at formidle videre til forældrene, som ikke forstod meget af det hele. From Heart to Hand dækkede også de høje udgifter, forbundet med behandlingen.  Da Yaw blev udskrevet sørgede vi for, at han hver måned kom til tjek på hospitalet, og vi købte hans medicin. Vi fik lavet en aftale med storesøsteren, og gjorde hende ansvarlig for yaws medicin, da forældrene ikke kunne magte det ansvar. Yaw fik det langsomt bedre, og igennem faddere har vi siden støttet hans skolegang. Et års tid efter første indlæggelse, blev han igen akut indlagt og overført til universitetshospitalet. Denne gang var det mere alvorligt, og vi var ved hans side i mange uger. Diagnosen lød på nyresten, og alvorlig blodmangel. Han klarede sig, med sin stædighed, flot igennem det hårde forløb. Som et mirakel kom han ud på den anden side, og søsteren fik igen ansvaret for Yaws medicin. Vi fortsatte de månedlige tjek ved specialisten, sammen med Yaw. Vi hentede ham og moderen, ventede i kø i endeløse timer, og fik medicin med hjem til en måned mere.

De første år vi kendte Yaw, var vi konstant bange for at han ikke ville klare den. Men langsomt har han kæmpet sig stærk, og har nu i 5 år ikke været indlagt. Han er stabil, passer sin skole, og har det godt.

Den sociale og økonomiske hjælp til familien, har været altafgørende for Yaws liv.