Arkitekt Leif Hellstens har tegnet en flot skitse af køkkenbygningen.