Nåden er din dagligdag, hverdagen, det nære.  Mennesker at leve med, nåden er: at være.

(DDS nr. 522,1)

(Nåde er et flertydigt begreb: Dels er det en i religiøs forstand en tilstand, hvor den der har nåde,  har Guds velvilje og kærlighed. Dels kan nåde betyde tilgivelse eller fritagelse  fra straf i f.eks vendingen “at bede om nåde”. Den tredje anvendelse af ordet er  i gammeldags respektfuld tiltale til standspersoner: “Deres Nåde”. Synonymer:  Barmhjertighed, begunstigelse, velvilje.)  (Wikipedia)

Menneskelivet er underligt…….

I sin bog, Noget om nåde, har Gudmund Rask Pedersen  indledningsvis nogle betragtninger om den måde, hvorpå vi som mennesker anskuer  livet. Ofte spørger vi os selv, hvorfor der er så meget ondt i verden, når Gud  er god. Hertil stille GRP modspørgsmålet: Hvorfor er der så meget godt og smukt  i livet?

Når vi ind imellem mødes af modgang, sygdom og sorger  påvirker det os helt naturligt, vi bliver triste, opgivende, måske  deprimerede.

Men hvordan reagerer vi på hverdagens små og store  glæder? Påskønner vi hver ny dag,  skiftende årstider, mennesker at leve med? Husker vi: at være?

 

Maj  måned er gået med travlhed i From  Heart to Hand, men det er absolut et positivt tegn.

Vi modtager til stadighed nye medlemmer, nye faddere og mange enkelt  donationer. Det er en glæde med den store opbakning foreningen møder fra  alle sider. Tak.

Vi forsøger efter bedste evne med en løbende opdatering af foreningens hjemmeside og facebook  siderne.

Laila Hygebjerg, designer og højskolelærer i Rødding,  har doneret flotte murstensnøgleringe til foreningen. De  sælges til fordel for byggeriet i Ghana. Nøgleringene kan købes for 100 kr. pr  stk. i Lianes Bazar eller bestilles på foreningens mailadresse. Der medfølger et  gavebevis (venligst designet af Nicolaj Hygebjerg). Vi håber på et godt salg og  takker Laila for det store arbejde hun har udført for at støtte FHTH.

Vores udstillingslokaler i Bredgade 64 vil i  sommerperioden holde åbent to torsdag om måneden fra kl. 10 – 14. Mange tak til  ud låneren for stor velvilje. Og tak til Børge, der vil være til stede på  åbningsdagene: 18/6 – 2/7 – 23/7 – 6/8 – 20/8 – 10/9 – 24/9. Vi håber, at mange  kunder ud over at besøge Lianes Bazar, også vil finde forbi Bredgade  64.

I Lianes  Bazar er det altid travlhed. Tak til de mange kunder og til alle trofaste  hjælper. Husk: Vi modtager med tak alle former for  genbrugsting.

Ved det kommende folketingsvalg kan man møde From Heart to Hand i forhallen. Vi  medbringer sparebøsser og informationsmateriale.

Nyt fra  Ghana.

Her er seneste nyt fra Liane:

Ghana  har de sidste uger været offer for voldsomt regnvejr, med utallige  oversvømmelser… Mere end 100 er døde og mange mange tusinde står uden hjem…  Det er dybt tragisk og alle er i chok… Vi er privilegerede med hvor vi bor, og  værst er det dog også gået ud over kystområdet. Men for os alle i Ghana har det  betydet endnu mere strømafbrud (ja hvem havde troet det var muligt!!) Så det er  ofte ikke nemt at komme på nettet, end ikke at få ladet telefonerne  op…

Det  berører med de barske og tragiske forhold for mange ghanesere.

Rapport  udsendes senere.

Tak,  at I er der for From Heart to Hand og rigtig god sommer til jer alle. Lad os  nyde den uanset vejrliget og glæde os over, at vi har mulighed for at vælge at  være til stede i livet.

3 4