Forventning.

Det tidlige forår

har smeltet øjnenes sne.

Jeg var det blinde frø.

Nu kan jeg se.

Frosten som bandt

har løsnet sig. Og der strømmer

kilder af lys og luft

i alt som drømmer.

Under det gule græs,

hvor kulden stod,

vugger et himmelrum

om en blomsterrod.

Sten, der var hårde og kolde

og lagt i skygge

vender sig tyst

med sol på de blanke rygge.

Og fra de stigende bølger

af grønne strå

strømmer en ny forventning

ren og blå.

Nyhedsbrev februar – marts 2016.

Halfdan Rasmussens forårsdigt beskriver på en fin måde hvad vi mennesker hvert forår kan fornemme: Det der har bundet os løsnes og vore sind bliver åbne og modtagelige for naturens påvirkning, Vi fyldes med ny energi og nye kræfter. Det mærker vi i også From Heart to Hand: Vi er på vej videre, noget nyt venter forude.

Februar måned har bragt os mange glæder. Mange medlemmer har indbetalt kontingent og der er kommet nye medlemmer. Vi takker for alle indbetalinger og gør opmærksom på, at der til stadighed kan indbetales kontingent på konto 9028-457-18-99286. Nye medlemmer modtages med tak. Husk at mærke indbetalingen, så det fremgår, at den er til kontingent og husk også dit navn.

Tak til trofaste faddere, i gør en stor forskel for nogle børn i Ghana. Vi glæder os også over nye faddere, tak, at også I ønsker at hjælpe et ghanesisk barn til en bedre fremtid! Der sker løbende justeringer i de beløb, børnene har brug for. Jo ældre de bliver desto støtte bliver deres behov for støtte til øgede skoleudgifter. Tak for al støtte.

Hjemmesiden www.fromhearttohand.dk  Ditte udfører et stort og flot arbejde med hjemmesiden. For tiden arbejder hun på en ny og forenklet måde at revidere og opdatere listen med fadderbørn. HUSK at læse bloggen fra vores frivillige, Julie, der sender gode og informative ugebreve om sine oplevelser hos FHTH Ghana.

Facebook. Vi nyder at følge med på siderne: From Heart to Hand, From Heart to Hand Bygge-projekt og From Heart to Hand Lianes Bazar. Gode og inspirerende oplysninger for alle interesserede. Oplysninger, film og billeder fra Ghana glæder og ansporer alle, der følger projektet på afstand.

Vi er meget taknemmelige for alle de donationer foreningen får: Fra fonde, loger, engagerede højskoleelever og private. I gør virkelig en stor forskel i forhold til driften af FHTH Ghana og nogle af jer ved også at forsøde hverdagen for centerets beboere. Varm tak til jer alle.

Sparbøsserne indbringer også mange ekstra midler til foreningens arbejde. Tak til alle bidragydere.  Sparebøsser kan afhentes i Lianes Bazar. Fyldet med småpenge bliver de en god ekstra håndsrækning – og Mange bække små…..

Donation 25, et facebook projekt, hvor salg af hjemmelavede karklude støtter forskellige velgørende formål, har siden januar indbragt ca. 4.000 kr. til FHTH. Stor tak til hækle-damerne og til alle køberne.

Den 1. marts afholdt foreningen generalforsamling. Alle fremmødte var meget positive og der blev valgt to nye bestyrelsesmedlemmer og to nye suppleanter. Glædeligt med opbakningen til foreningens arbejde.

Lianes Bazar går det godt. Der er en stor og broget flok af frivillige, der alle yder en god indsats. Det er en  mangfoldig flok og det ser bestyrelsen som en kvalitet. Alle har noget at byde ind med. Alle frivillige er positive og venlige over for de mange forskellige kunder. Vi oplever også kunderne som positive over for foreningens arbejde. Og gennem mødet med de mange asylansøgere og nye borgere forsøger vi i Lianes Bazar at yde et beskedent bidrag til integration.

Bestyrelsen forsøger til stadighed at skaffe flere midler til FHTH Ghana, men da de fleste arrangementer er tidkrævende, har vi for nuværende følere ude for at skaffe hjælp til et påtænktTrim-Banko i juni måned. Vi håber på opbakning.

Liane og Ben kommer til Danmark i juni måned, dels for at holde ferie med familien, dels for at arbejde for foreningen. Vi ser med forventning frem til samværet og arbejdsfællesskabet med dem.

Ghana. I den sidste måneds tid har der været travlhed med at gøre det nye center klar til indflytning.

Alle børn var klar til flytning, for tidligere frivillig, Annelise og hendes veninde, Marie, har for Rotary midler opbygget en flot motorisk udfordrende legeplads på det nye center!

Nu er solcelleanlæg er sat op og fungerer efter sigende tilfredsstillende. Dvs. der er strøm i hegnet på muren og lys i bygningerne. Det sidste inventar er opsat på i toilet og vaskebygningen. Og de sidste køkkenelementer, der er fremstillet af en lokal håndværker, skulle opsættes fredag. –  Vi håber, alt er gået efter planen, for det betyder, at FHTH Ghana i denne weekend flytter til eget center!

Fantastisk at tænke på! Det havde ingen forestillet sig, da foreningen blev dannet i sidste halvdel af 2008. En stor og varm tak til alle, der gennem årene har troet på en fremtid for vores lille NGO bevægelse og doneret penge til FHTH Ghana. En særlig tak til Rotary’s Ghana udvalg, der gennem flere år trofast har skaffet meget store beløb til arbejdet i Ghana. Vi håber projektet har levet op til forventningerne! Og vi glæder os til fortsat samarbejde!

Liane og Bens entusiasme har været en anspore for bestyrelsen i FHTH: Vi føler os privilegerede, at vi er del af FHTH Ghana. Uden Liane og Ben var der intet From Heart to Hand Ghana! Mange børn ville ikke have haft mulighed for skolegang og uddannelse og mange familier ville have ”stået i stampe”. Vi er stolte af deres indsats og af at får lov til at være samarbejdspartnere i projektet. Af hjertet tak til dem begge.

Eget center betyder omprioritering af midler. Derfor har foreningen oprettet en driftskonto, hvor alle interesserede er velkomne til at indbetale et tilskud. Beløb, der indbetales på foreningens konto i Spar Nord: 9028-457-18-99286 mærket konto 1875, vil blive brugt til driften af det nye center og til de udgifter der følger med kørsel til skoler, familie og hospitaler. På forhånd tak for hvert bidrag.

”Foråret så sagte kommer”. 

Takket være vores gode udlejer, Leif Hellsten, og takket være trofaste frivillige, kan Lianes Bazarden 1. april fejre 5-års fødselsdag. Det gør vi med bevidstheden om, at et nyt kapitel/et nyt forår er på vej. Derfor arbejder bestyrelsen ihærdigt videre og glæder sig over, at nye og yngre kræfter har lyst til at være en del af FHTH. Vi tror, vi gør en forskel, både i Ghana og med vores genbrugsbutik.

Vi ved, at hvis verden skal forandres, må vi begynde med os selv, vores tankegang og i vort nærområde. 

Tak til alle jer, der på den ene eller anden måde medvirker til dette.