En dejlig julehilsen til jer alle  fra Liane og Ben, der også ønsker jer et godt nytår.

1

Endnu  et år blev givet os.

For  From Heart to Hand har 2014 været et år med både tragedie og følelsen af afmagt  men også et år med store glæder.

Selv  tænker jeg med stor glæde og taknemmelighed tilbage på mine oplevelser i Ghana i  januar måned. Liane og Ben brugte deres kostbare tid på at give mig indblik i  det daglige arbejde på og ud fra centeret. Jeg er dybt taknemmelig for den  viden, jeg dermed fik. Det er en stor ballast i mit daglige arbejde for  foreningen.

I januar måned fik vi besked om den store donation,  som vores tyske afdeling havde skaffet til FHTH Ghana. Pengene var øremærkede  til byggegrund(e) og pludselig var drømmen om eget center i Kumasi kommet  tættere på. Vi kunne nu tage det første skridt og derefter som planlagt gradvist  skaffe midler til at bygge for.

I bestyrelsen overvejede vi, hvordan vi fremover kunne  skaffe midler til byggeriet. Indtjeningen i Lianes Bazar dækker den daglige  drift på centeret i Ghana, så vi skulle til at tænke alternativt. Da Liane og  Ben i maj måned kom til Danmark kunne vi glæde os over, at byggegrunden var  købt. Vore udlejer, arkitekt Hellsten blev kontaktet og han tilbød velvilligt at  lave tegninger til byggeriet. Liane og Ben kom med deres ønsker og Hellsten gik  straks i gang og afleverede tegninger, der i høj grad dækkede Liane og Bens  ønsker. Vi takker for den store og gode hjælp.

Men midt i glæden blev centeret udsat for væbnet  røveri. Ydermere blev to af centerets beboere udsat for voldtægt. Alle i Ghana  var i chok og det samme var vi her hjemme. Liane og Ben tog straks tilbage og de  har kæmpet en hård kamp – og gør det stadig – for at tingene igen kan blive  nogenlunde normale. Følelsen af afmagt har været stor hos os alle. Hvordan  skulle centerets beboere igen kunne få et normalt dagligt liv? Og kunne Liane og  Ben, der pludselig stod ene med alle opgaverne, klare det store psykiske og  fysiske pres? De har klaret det, men det har været en meget hård tid.  Bestyrelsen er dybt taknemmelige for Liane og Bens udholdenhed, den er  beundringsværdig. De har virkelig vist, at arbejdet for FHTH Ghana er det, de  vil. Af hjertet tak til jer begge!

Midt i tragedien blev vi alle overvældede af den  fantastiske støtte foreningen efterfølgende mødte fra alle sider. Det strømmede  ind med sympati tilkendegivelser og økonomisk støtte. Varmt tak til alle,  private, loger og firmaer, som har ydet bidrag til FHTH. Og bidragene er fortsat  strømmet ind hele året. Det er en stor glæde, at den stor økonomiske støtte har  bevirket en fremskyndelse af byggeriet, så udflytningen kan ske allerede først i  2015. Til den tid er der plads til at alle kan bo der mens der bygges videre. Vi  håber, at flytningen vil virke som en ny start for alle på centeret.

Det  er fantastisk at tænke på, at foreningens nye center i Ghana har haft mulighed  for at blive bygget og indflytningsklar i løbet af blot et år. Tak til alle jer,  der har muliggjort dette.

Tak  til frivillige, der i årets løb har brugt tid og penge på at gøre en forskel på  centeret. I har været en uvurderlig hjælp i dagligdagen!

Tak  til de mange besøgende på centeret. Jeres interesse for FHTH varmer!

Tak  til trofaste medlemmer og faddere.

Tak  til Nicolaj Hygebjerg for udkast til den nye hjemmeside og tak til Ditte Bang  Jørgensen for alt det, hun indtil videre har fået på hjemmesiden. Det er en stor  opgave og en proces, der aldrig slutter. Men et godt bindeled mellem Danmark og  Ghana.

I  Danmark har der været nok at se til i årets løb. I Lianes Bazar har sommeren og  efteråret givet travlhed, dels på grund af turister men også fordi de mange nye  asylansøgere dagligt kommer forbi.

Tak  til alle, der leverer lopper, så vi har gode ting at sælge og tak til alle, der  kommer og køber de fine ting. Særlig tak til alle trofaste frivillige, uden jer  kunne vi ikke drive genbrugsbutikken. Jeres engagement er beundrings værdigt   –  og kunderne lægger mærke til  det!.

I  efteråret glædede vi os over en uges samvær med Liane, Ben og Alfred. Travle,  men intense dage.

Vi  havde den glæde, at Ellen Flyvbjerg og Nicolai Kornerup tilbød at komme og  underholde i butikken den 23. december. Det var en stor oplevelse for alle og  alle fra foreningen og de mange kunder/tilhørere sender dem en varm tak. Også  tak til julemanden og hans nissepige.

2      3

Sorger  og glæder, et menneskeligt grundvilkår. Vi mindes venner og trofaste støtter,  som ikke er her mere. Godt at have kendt dem. De gjorde en forskel!

Foreningens  arbejde i 2014 indebar sorger, men også mange glæder. Vi har meget at være  taknemmelige for.

Liane  og Ben gør en forskel for rigtig mange mennesker i Ghana, men de gør også en  forskel for alle, der kender dem. Tak, Liane og Ben, at I er der.

Og  tak til alle I gode mennesker, der støtter From Heart to Hands arbejde. Hver og  en af jer er de sten, From Heart to Hand bygger med i Danmark.

Vi  ønsker alle et fredfyldt og glædeligt nyt år.

En  driftig og fremadstormende forening har selvfølgelig altid brug for midler til  nye ting J

Fremtidige  ønsker:

Vi  glæder os over den snarlige udflytning af centeret, men dermed er byggeriet i  Ghana er ikke et afsluttet projekt.

Der  skal samles midler til et hus til Liane og Ben, et hus til frivillige og en  workshopbygning.

Samtidig  ved vi, at det elektriske hegn kun rækker til halvdelen af det nye  center.

Og  flytningen koster også!

Medlemskontingent for 2015 kan indbetales på foreningens  konto i Spar Nord: 9028-457-18-99286 (150 kr. for enkeltperson, 250 kr. pr. husstand, 500 kr.  for foreninger, 1.000 kr. for firmaer.)

Medlemskab og sponsorstøtte kan aftales på:  contact@fromhearttohand.dk  eller  indbetales  Lianes Bazar. 

Hjemmesiden: www.fromhearttohand.dk  Husk kode til rapporterne fra Liane er: zztop55  Brugernavn er ordet: bruger   

Mød også From Heart to Hand,  Lianes Bazar og  From Heart to Hand Bygge projekt på  facebook.

Husk ½ pris i Lianes Bazar den sidste hverdag i måneden.  Gavekort til foreningen kan rekvireres i Lianes Bazar  eller på foreningens mailadresse.

Vi modtager alle slags lopper og afhenter gerne dødsbo.  ( 50 42 49 77)

Vi hører også gerne, hvis der er specielle ting, der  ønskes hjemskaffet fra Ghana.

Husk: Giv besked, hvis du får ny mailadresse.  Vi modtager meget gerne mail adresser fra jer, der får  nyhedsbreve og rapporter tilsendt med post.