Et – måske utopisk – ønske:  En verden, hvor få har for meget og  færre for lidt.

Nyhedsbrev april 2015.

Jeg har modtaget forskellige kommentarer på sidste  nyhedsbrev, hvor der bl.a. stod:

”Alle skulle have nok at  spise og alle børn skulle have adgang til skolegang. Antallet af mennesker i  verden, der levede for under syv kroner om dagen, skulle halveres, det samme  skulle antallet af mennesker, der led hungersnød. Sygdomme som aids og malaria  skulle standses. Børnedødeligheden for børn under fem år skulle nedbringes med  to tredjedele og mødre dødeligheden med tre fjerdedele.”

Mest  tankevækkende er mailen fra Ib Olsen, der på daværende tidspunkt befandt sig i  Rumænien som kontaktperson for Rumænienshjælpen:

Jeg  sidder her og tænker på, at nogle af mine “klienter” har fået lagt kommunalt  vand ind på grunden, men der er måler på, så de er ikke så interesserede i at  lade naboen tage vand.

Teoretisk  har alle jo adgang til vand, for de kan jo bare gå ind til byen og købe. Det kan  de bare ikke, hvis de ikke har penge.

Denisas  far er lige blevet opereret for noget i maven. Operationen var gratis, men de  måtte låne penge til narkose, røntgen m. m. (og så lige lidt til lægen!). Han  blev så sendt hjem med en recept på noget medicin, han skulle tage i 14 dage,  men det har han ikke fået, for det er der ikke penge til.

Denisa  spurgte – en dag, jeg var dér – om jeg godt ville købe noget mad til dem, fordi  de ikke havde noget at spise i påsken.

I  sidste uge så jeg en familie, jeg kender, som var i gang med at grave et nyt hul  til deres lokum. Hvad skulle de ellers bruge, når de højst har en vandhane ude  på hjørnet af grunden?

Sådan  et lokum er iøvrigt ikke noget, der bekymrer så meget, men selvfølgelig er nogen  da lidt misundelige på mit badeværelse med nok af varmt vand, og der er rigtigt  mange, der i årenes løb har fået lov til at tage et bad her.

Selvfølgelig  er forholdene meget værre andre steder i verden, men vi er trods alt indenfor EU  her i Rumænien.

Hilsen  Ib.

Mit  svar til Ib var, at jeg har stor forståelse for hans frustrationer og jeg håber,  foreningen indirekte er med til at støtte Rumænienshjælpen ved vores donationer  af overskudsvarer fra Lianes Bazar.

Vi  ved alle, at der også tæt på os er folk, der lider nød. Det er en tilfældighed,  at vi er nogle personer, der engang blev præsenteret for Lianes ønske om at gøre  en forskel i Ghana. Hendes entusiasme var – og er – fantastisk og derfor var det  naturligt for hendes venner og bekendte at bakke op om hendes ideer og ønsker.  Ingen af os er blevet skuffede, tværtimod må vi somme tider spørge os selv om,  hvordan det er gået til, at From Heart to Hand er vokset så hurtigt, at vi  dårligt kan følge med.

Vi  er sikre på, det skyldes Liane og Bens engagement og deres evne til at formidle,  hvad de gør og hvad de ønsker.

 

April  måned har været forrygende for From Heart to Hand.

Nye  medlemmer, trofaste sponsorer, mange donationer til Christianas børn og til  byggeriet. Det varmer med den store opbakning.

Samtidig  har vi fået doneret 5.000 kr. fra Serapion logen Caritas – endda uden at  søge!

Rotary  har gennem en hjælpefond fået 15.000 kr. til foreningen. Begge donationer skal  bruges på byggeriet.

Vi  er imponerede og stolte af den opmærksomhed der lokalt er omkring foreningens  arbejde i Ghana og siger Caritas og Rotary tusind tak for pengene.

Agidon  og Lisbet Hansens arrangement Walk for Water ”dryppede” også på FHTH, idet vi  efterfølgende fik doneret 1.250 kr. som vi med tak har videresendt til byggeriet  i Ghana.

Ditte  arbejder trofast med løbende opdateringer af hjemmesiden og vi forsøger  ugentligt – mere eller mindre vellykket – at opdatere alle facebook  siderne.

I  Lianes Bazar er vi så heldige, at Lianes mormor har skaffet os et gratis  udstillingslokale i Bredgade 64. Dermed behøver vi ikke længere at takke nej til  gode lopper på grund af pladsmangel. Stor tak til mormor og den venlige  butiksejer!

Vi  glæder os over det voksende antal kunder, der finder vej til Lianes Bazar. Tak  for støtte både gennem køb og aflevering af lopper. Og varm tak til alle  trofaste og ihærdige frivillige.

Tak,  at I alle er der for From Heart to Hand – og for andre!

 

Vi  kan ikke hjælpe alle, men vi kan alle hjælpe!

Møllehave  udtrykker det så fint:

clip_image002