From Heart to Hand

From Heart To Hand hjælper 25 familier og 65 børn i Ghana til at få et bedre liv. Udsatte familier støttes på forskellige måder for at sikre børnenes skolegang. Bla. ved at:

  • Indskrive børn i skole og giver dem skoleuniform og bøger
  • Hjælpe gravide på hospitalet
  • Oprette sygesikringer
  • Uddele medicin og prævention
  • Hjælpe unge/voksne med at få en uddannelse
  • Afholde kurser i sundhed, hygiejne, seksualundervisning og økonomi
  • Yde mini lån til enlige mødre, så de kan etablere en forretning
  • Afholde workshops i forskellige fag, hvor udsatte personer lærer at drive en forretning eller producere varer til videresalg

From Heart To Hand driver også et center i Ghana’s andenstørste by, Kumasi. På centeret bor der faste beboere, som har brug for hjælp til at forsørge deres børn. Centeret fungerer også som dagcenter for børn og forældre i nød. Nogle af værelserne er reserveret til nødophold i kortere eller længere perioder.

Vil du hjælpe?

Bliv fadder
Bliv medlem
Bliv frivillig