From Heart to Hands historie

Efter et år som frivillig i Ghana indkaldte Liane Janne Løth venner og familie til et møde for at diskutere, hvordan man evt. kunne hjælpe børnehjemsbørn i Ghana. Opbakningen var stor, og ugen efter blev der valgt en bestyrelse, og From Heart To Hand (FHTH) blev registreret som forening i 2008.

Det var hårdt arbejde at starte foreningen fra bunden, men med hjælp fra mange frivillige blev FHTH hurtig kendt i lokalområdet.

Det første store arrangement foreningen afholdt, var en støttekoncert i Brønderslev Kirke i oktober 2008. Kirken var fyldt, og alle var begejstrede for foreningens arbejde og for den gode underholdning.

I løbet af de første seks måneder havde FHTH 200 betalende medlemmer.

Arbejdet i Ghana

1. december 2008 udsendte foreningen Liane Janne Løth til at arbejde som frivillig på King Jesus Charity Home i Ghana. Bestyrelsen valgte at have en udsendt for at sikre, at ALLE foreningens penge ville gå til de rigtige: Børnehjemsbørnene.

King Jesus Charity Home

Det var hårdt for Liane at arbejde på børnehjemmet. Dagligt måtte hun kæmpe mod korruption og for børnenes rettigheder. FHTH indså i løbet af det første halve år, at King Jesus Charity Home ikke var velegnet til et samarbejde.

Børnene på hjemmet havde dog hårdt brug for hjælp, og foreningen fortsatte derfor arbejdet på børnehjemmet.

FHTH sponsorerede aftensmaden for de 100 børn hver dag. Derudover gav foreningen medicin, børnetandbørster, håndklæder, badesvampe, legetøj, skoletasker, tøj og meget mere.

Foreningen betalte også for sæbe, så børnene kunne bade og vaske deres tøj. Ofte hjalp Liane børnene på hospitalet, og foreningen betalte alle omkostningerne. Liane tog selv på markedet og købte ind for at undgå korruption.

I februar 2010 blev hjælpen for meget for lederen af King Jesus Charity Home, Pastor Kofi Owusu Afriyie. Han fyrede Liane Janne Løth fra børnehjemmet med begrundelsen – samarbejdsproblemer. Pastor Kofi ville have, at alle donationer skulle gå igennem hans kontor, før de gik videre til børnene, men dette ville Liane ikke gå med til, da hun vidste, at han ikke ville give alle pengene til børnene.

FHTH stoppede omgående samarbejdet.

Let kids Smile børnehjemmet

Marts 2010 startede FHTH i stedet et samarbejde med den hollandske organisation Let Kids Smile, som ejer et børnehjem med kun 17 beboere.

Liane flyttede ind på hjemmet og skulle fungere som leder af børnehjemmet i samarbejde med en ghanesisk mand, Morocco.

Samarbejdet fungerede ikke som forventet, men Let Kids Smile havde brug for hjælp, og Liane blev derfor på børnehjemmet frem til august 2010.

FHTH sponsorerede ikke til børnehjemmet, men Liane hjalp til med regnskaber, administration og hjemmets kontakt til organisationen i Holland.

Enkeltpersoner i nød

Under arbejdet på Let Kids Smile startede Liane og hendes mand, Ben, med at hjælpe flere børn i nød i private hjem. De fleste af disse børn var fra King Jesus Charity Home. Flere af dem boede ikke længere på hjemmet, men havde behov for hjælp i eget hjem.

Hjælp til børn i nød

I august og september 2010 besøgte Liane og Ben Danmark. Under besøget blev der i FHTH dannet en ny bestyrelse, som siden har givet nyt liv til foreningen.

Den nye bestyrelse ønskede at ændre foreningens vedtægter, så det ville blive muligt at hjælpe børn i nød generelt og ikke kun børnehjemsbørn. Dette blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling i september 2010.

Eget projekt

Siden da har Liane og Ben udelukkende arbejdet for enkeltpersoner/familier i nød. FHTHs bestyrelse besluttede, mens Liane og Ben var i DK, at de vil forsøge at starte foreningens eget projekt. Liane undersøgte mulighederne hos de sociale myndigheder. Desværre tillader Ghanas regering ikke længere at åbne nye børnehjem, og derfor måtte bestyrelsen finde en ny indgangsvinkel til at hjælpe de ghanesiske børn i nød.

Først i februar måned 2011 lejede FHTH derfor et hus på 250 m2 for en toårig periode. (Pris for hele perioden: 35.000 kr.).

I Marts 2016 Flyttede centret til Egne bygninger, opført af lokale håndværkere,

ved hjælp af donationer fra Danmark

FHTH Ghana Center for people in need

Det nye center kom til at hedde; FHTH Ghana Center for people in need. Foreningens arbejde foregår nu ud fra centeret, hvor Liane og Ben besøger klienterne, der bor i en radius af 20 km. fra centeret.

Vi støtter ca. 70 klienter, fordelt på 20 familier. Der ydes rådgivning og støtte i hverdagen, hjælp ved læge- og sundhedsplejerskebesøg, hjælp med sygeforsikring (15 kr. årligt), kontakt med sociale myndigheder, hjælp til skoleuniformer, bøger mm. Desuden ydes der mini lån til enlige mødre, så de kan etablere en forretning. Liane er også tilknyttet et hospital med unge gravide teenagepiger. Her er hun deres sociale kontakt.

Arbejdet indebærer en løbende opfølgning for at se, om klienterne bruger den ydede støtte på den rigtige måde.

På centeret er der åbnet en workshop, hvor ti kvinder kommer for at lære om sociale rettigheder, økonomi og hygiejne. Desuden er der kurser, hvor de oplæres i f.eks. batikfremstilling og syning, så de senere har mulighed for at få et arbejde eller etablere en lille forretning og blive økonomisk uafhængige. Første hold afsluttede det halvårlige forløb til april 2012. Der er stor interesse for en plads i workshoppen.

På centeret opholder der sig for tiden syv plejebørn og tre unge kvinder. De skal være der, til deres familie har fundet en bolig. Centeret fungerer som et aflastningstilbud for personer i nød.

Fra sommeren 2011 har der været skiftende unge danskere, der har arbejdet som frivillige på centeret i perioder på to-tre måneder.

De frivillige deltager i Lianes arbejde og indgår desuden en dag om ugen som støtte i en fattig lokal skole, hvor der er 70 børn i hver klasse. Derudover er de tilknyttet et børnehospital, hvor de hjælper sundhedsplejerskerne.

FHTH i Danmark

I november 2018 flyttede Liane og Ben, til Danmark, Hvor Liane nu blev formand for bestyrelsen.

og Centret i Ghana ledes femover af Nsay Appia  (Bens bror)

Vi forsøger at hverve flere medlemmer.

Derudover har foreningen pr. 1. april 2011 åbnet LIANES BAZAR, hvor vi med tak modtager og sælger lopper. Vi afhenter gerne dødsbo. I butikken sælges desuden ting fra workshoppen i Ghana.