”Et menneskes sande væsen afsløres af måden, det behandler sine medskabninger på.”

Paul McCartney

 

Nyhedsbrev marts – april.

Den sidste måneds tid har været slidsom og krævende, men der er alle måneder vist når vi ser i bakspejlet. På initiativ fra et af foreningens medlemmer, er der sendt brev til tidligere medlemmer af foreningen. De opfordres til igen at støtte FHTH med medlemskab. Tak til alle, der har reageret på foreningens brev. Vi har modtaget nye medlemmer og kontingent for 2016 kan stadig indbetales i Spar Nord på konto 9028-457-18-99286.  Indbetaling kan også ske i Lianes Bazar.

Der sker løbende henvendelser fra gode mennesker, der ønsker at tegne et fadderskab. Vi oplever det som en støtte til foreningens arbejde og forsøger til stadighed at finde de børn, der har størst brug for hjælp. Tak.

Hjemmesiden www.fromhearttohand.dk har i de forløbne måneder haft rigtig gode ugebreve fra frivillig Julie. Tak til Julie og tak til Ditte, der er ansvarlig for hjemmesiden.

Facebook. Foreningen bestræber sig på hver mindst en gang om ugen at lægge nyt ud på siderne From Heart to Hand, From Heart to Hand Bygge projekt samt From Heart to Hand Lianes Bazar.  OBS:Læs på facebook om Donation 25, hvor der til fordel for FHTH sælges karklude, hæklet at dygtige frivillige. Tak til alle hækledamerne og til alle køberne.

Sparebøsser. Hvis du/I stadig bruger ”rigtige” penge og er træt af alle småmønterne, er det en rigtig god ide at samle dem i en sparebøsse til FHTH. ”Mange bække små ………”

Lianes Bazar har nu eksisteret i fem år!!! Foreningen er dybt taknemmelige for de mange frivillige, der yder en indsats i butikken. Varm tak til dem alle. Uanset hudfarve, nationalitet og sprog gør de en stor forskel i foreningens arbejde for at skaffe midler til arbejdet i Ghana. I bestyrelsen har vi bestræbt os på løbende at have kontakt til alle frivillige for at høre, hvordan de trives og høre, om de havde nye ideer til arbejdet i butikken. Vi har også den holdning, at eksemplets magt er mere værd end ord og derfor forsøger vi til stadighed at være aktive og gå foran i alt arbejdet i Lianes Bazar.

På et nyligt afholdt medarbejdermøde kom der mange ting på bordet: Foreningen tjener for lidt, har ”forkerte” medarbejdere, foreningen skal annoncere i Oplandsavisen hver uge, Lianes Bazar er forkert indrette, bestyrelsen laver ikke noget og formanden bestemmer (alt).

Al kritik, negativ som positiv giver grund til overvejelser. Bestyrelsen har efterfølgende afholdt et ekstraordinært møde for at drøfte kritikpunkterne og referat af mødet er udsendt til alle frivillige samt opsat i Lianes Bazar.Bestyrelsen har altid bestræbt sig på fuld synlighed i arbejdet for at skaffe midler til FHTH Ghana. Og vi har den holdning, at alle tilgængelige midler skal sendes til Ghana. Der er seks genbrugsbutikker i Brønderslev. Vi har ikke intention om at være større og flottere end de andre, så der skal ikke bruges penge på dyre annoncer.

Til orientering: Ud over den månedlige indtjening i Lianes Bazar får foreningen lige så mange penge ind på fadderskaber, donationer og gaver. Tak til alle, der tror på sagen!

Ghana. Foreningen glæder sig over, at den allerede er selvejende i Ghana. Tak til alle jer, der har muliggjort det – og tak til Liane og Ben, der har trukket det store læs rent praktisk. Det er ”helt vildt”, at FHTH allerede efter fem år med Lianes Bazar, nu er selvejende i Ghana. Det overgår vores vildeste drømme! Frivillig Julie har mødt sit livs udfordring: At være med til færdiggørelsen og indflytningen på det nye center. Uvurderlig hjælp! Tak til søde og positive Julie, der er savnet i Ghana.

Som tidligere nævnt, har bestyrelsen oprettet en driftskonto for FHTH Ghana. Alle beløb, der indgår på foreningens konto i Spar Nord: 9028-457-18- 99286 mærket konto 1875 vil indgå i driften af foreningens center.På forhånd tak for alle bidrag.

Bestyrelsen ser med glæde og forventning frem til Liane og Bens ophold i DK i juni måned. De vil dels holde ferie og dels arbejde for foreningen. Der afholdes et foredrag på Brønderslev Bibliotek, datoen udsendes senere.

En stor og varm tak til alle jer, der tror på FHTH Ghana og trofast støtter foreningens arbejde.

Bestyrelsen forsøger efter bedste evne at leve op til dens ansvar og jeres forventninger.

”Et menneskes sande væsen afsløres af måden, det behandler sine medskabninger på.”

Paul McCartney